EU

EU

joi, 10 aprilie 2014

Gradele de comparatie ale adjectivelor

Gradele de comparație ale adjectivului

radele de comparație ale adjectivelor se formează în funcție de tipul de adjectiv: monosilabic sau plurisilabic.

Gradul pozitiv:

Este forma de bază a adjectivului: beautiful, small.

Gradul comparativ:

 Comparativul de inferioritate:

Se formează astfel: less+adjectiv+than: less beautiful than, less small than – mai puțin frumos decât, mai puțin mic decât

Comparativul de egalitate:

as/so+adjectiv+asas beautiful as, as small as – la fel de frumos, la fel de mic

Comparativul de superioritate:

  • adjective monosilabice: adjectiv+-er: small-smaller – mai mic
  • adjective plurisilabice: more +adjectiv: more beautiful – mai frumos

Gradul superlativ:

Superlativul relativ:

  • adjective monosilabice: the +adjectiv+-est: the smallest – cel mai mic
  • adjective plurisilabice: the most +adjectiv: the most beautiful – cel mai frumos

Superlativul absolut:

very/highly/extremely+adjectiv: very beautiful, extremely small
OBSERVAȚIE: Adjectivele terminate în -OW, -Y, -ER, -LE formează comparația după modelul adjectivelor monosilabice, chiar daca ele sunt monosilabice: happy- happier – the happiest, narrow- narrower – the narrowest.

Reguli de ortografie:

Adjectivele monosilabice terminate într-o consoană precedată de o vocală scurtă dublează consoana: big – bigger – the biggest
Adejctivele monosilabice terminate în –y precedat de o consoană transforma pe –y în –i: dry – drier – the driest.
Adjectivele monosilabice terminate în –e sau –ee pierd pe –e final înaintea terminaţiei: free – freer – the freest; nice – nicer – the nicest

Comparaţia neregulată

Pozitiv
Comparativ
Superlativ
Good
Better
The best
Bad
Ill
Worse
the worst
Much, many
More
the most
Little
Less
the least
Old
Older
Elder (pt. membrii familiei)
the oldest
The eldest (pt. membrii familiei)
Far
Farther (în spaţiu)Further (în timp)
the farthest (în spațiu)
The furthest (în timp)
Late
Later
The latter (cel de-al doilea)
The latest
The last (ultimul)
Fore
Former
the foremost
The first (primul)
Near
Nearer
the nearest
The next (urmatorul)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu