EU

EU

vineri, 11 aprilie 2014

Concordanta timpurilor in fraza

   Regula I: Daca in regenta verbul este la  Present Tense sau Present Perfect Tense in subordonata se poate folosi orice timp:
    REGENTA                                         SUBORDONATA
Verbul este la prezent                                Verbul poate fi la orice timp (cerut de sens)
(Present Tense Simple, Present Tense
 Continuous, Present Perfect Simple,
Present Perfect Continuous )                              
We all know that = Noi toti stim ca             ... he had gone = el mersese
                                                                    ... he went = el a mers
                                                                    ... he will go= el va merge

 Regula II: Daca in regenta verbul este la trecut in subordonata el trebuie sa fie la unul din cele trei timpuri trecute ale limbii engleze: The Past Perfect, The Past Tense, The Future in the Past.
    REGENTA                                         SUBORDONATA
 Verbul este la trecut                                   Orice alt timp „past"
(Past Tense Simple, Past Tense                                       
Continuous, Past Perfect Simple,
Past Perfect Continuous)                                                                       
                                                                                                 
a) Past Tense – actiune simultana – Past Tense
He said =  El a spus        ... he was ill = ca este bolnav
 
b) Past Tense – actiune anterioara – Past Perfect
He said =  El a spus      ...    he had returned home a week before
                                      = ca se intorsese acasa cu o saptamâna inainte

Atentie: Daca intr-o fraza exista doua propozitii secundara cu actiunea anterioara celei din principala, se poate folosi Past Perfect in mod repetat.
   Ex. She said she had forgotten where she had put her glasses.
    (Ea a spus ca uitase unde si-a pus ochelarii.)
 
c) Past Tense–actiunea posterioar –Future-in-the-Past
He said =  El a spus        ... he would leave the next day = ca va pleca a doua zi
                                                                                              .
 
Atentie: Daca intr-o fraza exista doua propozitii secundare cu actiune posterioara celei din principala, dintre care una este temporala sau conditionala. Future-in-the-Past se poate folosi numai o singura data, dupa care (in temporala sau conditionala) se intrebuinteaza Past Tense (pentru simultaneitate) sau Past Perfect (pentru anterioritate).

He said =  El a spus    ... he would buy a car if he had money = ca va cumpara o masina daca va avea bani 


Regula III: Daca verbul din regenta este la viitor in subordonatele conditionale si temporale, el trebuie sa fie la Present Tense sau Present Perfect Tense, iar daca subordonata este completiva directa verbul va fi la viitor.

           REGENTA                                         SUBORDONATA
 Verbul este la viitor                               Teoretic se poate folosi orice timp cerut
                                                                 de sens, cu exceptia propozitii temporale
                                                                 sau  conditionale, care nu pot include
                                                                 un verb la viitor.

  Situatiile cel mai des intâlnite sunt urmatoarele:

a) Future – actiune simultana – Present
 
 I will read this book = Voi citi aceasta carte      when I have time =când voi avea timp


b)Future – actiune anterioara – Present Perfect
I will go to England = Voi merge in Anglia          after I have received a visa= dupa ce voi obtine viza

 
c) verbul va fi la orice timp in subordonata completiva directa
I shall see what = Eu voi vedea ce              I shall do. =  voi face.
 
Nota: In limba engleza contemporana, se poate observa uneori o oarecare tendinta de a nu se respecta concordanta timpurilor atunci când verbul din propozitia principala este la trecut. Se poate intâlni, de exemplu, o formulare de tipul: „He said he loves me". Este posibil ca ceea ce apare acum ca tendinta, cu timpul, sa ajunga regula. Pentru moment insa, sfatuim pe vorbitorii români de limba engleza sa respecte regulile de concordanta a timpurilor asa cum sunt prezentate mai sus.

EXCEPTII   (deci cazuri cand nu se aplica regulile de concordanta a timpurilor)

1. Cand in subordonata se exprima un adevar stiintific /general.
Everybody knew that gold is a metal. = Toata lumea stia ca aurul este metal.
I told you that silver is gray. = Ti-am spus ca argintul este gri.
 
2. Cand subordonata este:
a) cauzala
He will not go to school because he didn't learn his lessons. =  El nu va merge la scoala pentru ca nu si-a invatat lectiile.
We shall go on the trip because they gave us the money. =  Vom merge in excursie pentru ca ei ne-au dat  banii.
b) atributiva
You will see the man who wrote that book. =  Il vei vedea pe omul care a scris cartea aceea.
I saw the girl who will play the piano. = Am vazut fata care va canta la pian.
c) comparativ modala
Tomorrow I shall work more than I worked yesterday. =  Maine voi munci mai mult decat am muncit ieri.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu