EU

EU

vineri, 11 aprilie 2014

Exercitii grade de comparatie ale adjectivelor

 Redaţi forma de superlativ a adjectivelor următoare: marvelous, crazy, incredible, old şi professional.

  Completaţi spaţiile libere (Fill in the blanks):

a) Anna is ______________ (funny) than her sister. I like spending time with her.
b) Paul is ________________ (smart) boy in our class.
c) _____________ (good) way to solve this problem is to talk with him.
d) She remembered ________________ (small) detail of our conversation.
e) This painting is ________________ (interesting) than the other.

. Traduceţi în limba română frazele următoare. Utilizaţi dicţionarul acolo unde este nevoie (Translate into Romanian the following phrases. Use the dictionary where needed):

a) Peter is my best friend since we graduated high school.
 b) Simon is in hospital. He'll appreciate a better company than other patients.
c) To succeed you need to be more confident!

Traduceţi în limba engleză frazele următoare. Utilizaţi dicţionarul acolo unde este nevoie (Translate into English the following phrases. Use the dictionary where needed):

a) Aceste este cel mai bun mod de a rezolva problema.
b) Mike este la fel de înalt ca și mine.
c) Bunica este mai puțin activă decât vecina ei datorită vârstei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu