EU

EU

joi, 10 aprilie 2014

Conditionalele


O frază condiţională este formată din 2 tipuri de propoziţii:propoziţia subordontă condiţională (If Clause), care exprimă o condiţie si propoziţia principală sau regentă (Main Clause), care exprimă rezultatul condiţiei. In limba engleză există patru tipuri de bază de condiţionale:
  • Tipul 1.
  • Tipul 2.
  • Tipul 3.
  • Tipul 0.

Structura unei fraze condiţionale

O frază condiţională poate avea o structură de tipul:
IF Condiţie Rezultat
If she has time,she will help you.
sau
Rezultat IF Condiţie
She will help you if she has time.
Observaţi folosirea virgulei în primul exemplu.

Fraza condiţională de tipul 1

O frază condiţională de tipul 1 se referă la o condiţie posibilă si la rezultatul probabil al acesteia.Ea implică obţinerea unui anumit rezultat prin indeplinirea unei condiţii date. Folosim timpul prezent in subordonata condiţionala(pentru exprimarea conditiei) si viitorul in regenta (pentru exprimarea rezultatului).
De exemplu, pentru a trece un examen, un student trebuie să inveţe.In cazul in care studentul invaţă,probabilitatea ca el sa treacă examenul e ridicată.Am putea, asadar, formula următoarea frază:
IF Condition Result
Present Tense Simple Future Tense
If he studies, he will pass the exam.
Dacă învată, el va trece examenul.
In exemplul de mai sus facem referire la doua acţiuni viitoare, realizarea primei dintre ele ( „Daca invaţă“ ) făcand-o posibila pe cea de-a doua (el va trece examenul).

Fraza condiţională de tipul 2

O frază condiţională de tipul 2 se referă la o condiţie improbabila sau ipotetica si la rezultatul probabil al acesteia. Folosim acest tip de condiţională pentru a exprima o situaţie imaginara contrară realităţii prezente sau pentru a exprima o situaţie improbabilă intr-un moment viitor. Folosim timpul trecut in subordonata si Condiţionalul prezent in regentă.
IF Condition Result
Past Tense Simple Present Conditional
If I had money, I would buy a car.
Dacă aş avea bani, aş cumpăra o maşină.
If he won the lottery, he would travel all over the world.
Daca ar caştiga la loterie, ar călători in toata lumea.
Primul exemplu se referă la o situaţie imaginară contrară realităţii prezente: eu nu am bani in prezent, asadar nu voi cumpăra o maşină.
Al doilea exemplu exprimă o situaţie improbabilă în viitor: şansele ca el să câştige la loterie sunt reduse, aşadar e puţin probabilă călătoria lui în toată lumea.

Fraza condiţională de tipul 3

O frază condiţională de tipul 3 se referă la o condiţie ireală trecută si exprimă o situaţie imaginară sau contrară realităţii intr-un moment trecut.Folosim mai mult ca perfectul in subordonată si condiţionalul perfect in regentă.
IF Condition Result
Past Perfect Tense Perfect Conditional
If I had known the truth, I would have been happier.
Dacă aş fi ştiut adevarul,as fi fost mai fericit.
Exemplul de mai sus se referă la o situaţie contrară realităţii trecute- eu nu am stiut adevarul si nu am fost mai fericit.

Fraza condiţională de tipul 0

Fraza conditională de tipul 0 se referă la un rezultat care este intotdeauna valabil pentru o anumită condiţie.Folosim timpul prezent atat in subordonată, cat si in regentă.
IF Condition Result
Present Tense Simple Present Tense Simple
If you heat ice, it melts.
Daca încălzeşti gheaţa,se topeşte.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu